Handlingsplan mot mobbing

Vangli Barnehage jobber mye med sosial kompetanse og vennskap for å unngå mobbing. Som et ledd i dette arbeidet har vi en egen handlingsplan mot mobbing. Det er også viktig at foreldrene har tilstrekkelig med informasjon rundt dette temaet. Her finner du foreldreversjonen av vår handlingsplan mot mobbing.