Marihøna 0-3 år

Småbarnsavdelingen vår er for barn fra 0 til 3 år og heter Marihøna.

På småbarnsavdelingen vår er det 15 plasser og det jobber 5 voksne her.

På småbarnsavdelingen er vårt viktigste fokus, barns trygghet og omsorg. Vi deler ofte gruppen i smågrupper for å kunne ha mye nærhet og fokus på enkeltbarn.

Vi jobber mye med sosial kompetanse og relasjoner mellom mennesker.

Vi legger tilrette for masse aktiviteter og legger vekt på mye utelek. Det viktigste for oss er at barn på denne avdelingen får prøve og feile og hele tiden gjøre seg nye erfaringer, som igjen skaper utvikling.