Uteområdet vårt

Vi har en stor og flott uteplass som vi bruker mye. Sommer og vinter! Vi har mange lekeapparater og mye naturtomt å boltre oss på.

Utelekeplassen vår er en god blanding mellom naturlekeplass og lekeapparater. 

På vinteren har vi en super akebakke og det er lov med egne ski og akebrett for de som ønsker det.

I tillegg til apparatene har vi en flott naturlekeplass, med bakker, trær og naturlige utfordringer. Vi har også en sykkelvei som går rundt hele den øvre delen av lekeplassen. Barna kan ha med egen sykkel en gang i uka.

Vi har stor plass ute og de ansatte er flinke til å legge tilrette for ulike aktiviteter.

Vi benytter oss også mye av nærområdet vårt. Mange turer til skog og jorder rundt oss. I skogen har vi også en egen gapahuk som foreldrene har vært med på å ruste opp.