Satsningsområde 2019/20

For barnehageåret 2019/20 er vårt satsningsområde kropp, bevegelse mat og helse. Vi kommer også til å jobbe med barnehagens språkstimulerende læringsmiljø gjennom kultur for læring.

Rammeplan for barnehagens kom i ny utgave høsten 2017.

Vi jobbe tverrfalig i hverdagen og rammeplanens  fagområder er:

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse mat og helse

Kunst,kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknologi

Antall, rom og form

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

 

 All informasjon om årets tema og satsningsområde finner dere i årsplanen vår.