Humla 3-6 år

Storbarnsavdelingen vår er for barn fra 3 til 6 år og heter Humla.

På storbarnsavdelingen er det i dag 24 barn og tilsammen 6 voksne, 5 jobber hver dag. To av disse voksne er pedagogiske ledere og fem er assistenter. to av assistenente er utdannet barne- og ungdomsarbeider.

Humla er en avdeling med aktive og kreative barn og initiativrike og inspirerende voksne. De jobber i år med sosial kompetanse som hovedfokus. Avdelingen har stort fokus på barns utvikling og læring. Det jobbes også mye med barns selvhevdelse, slik at de skal blir trygge på seg selv og tro på at de har noe å bidra med.

Vi ønsker at barna skal sitte igjen med gode opplevelser og erfaringer, som er med på å hjelpe de videre inn i skolegang og resten av livet.