Her finner du informasjon og link til søknad om barnehageplass

I Hamar kommune har vi samordnet opptak og fristen for å søke er 1.mars. Under finner du litt informasjon om barnehagen og link til søknad.

Vangli Barnehage SA er en foreldreeid barnehage. Det vil si at det er de foreldre som til en hver tid har barna sine her, som eier barnehagen. Familien betaler inn en andel pålydende 5000,- kroner, og er da medlemmer av samvirkeorganisasjonen som eier og driver barnehagen. Andelen tilbakebetales når barna slutter i barnehagen.

En plass i Vangli Barnehage koster det samme som alle barnehagene i Hamar kommune. Vi ligger på regjeringens innførte makspris, og følger gjeldene satser på det.
I tillegg til dette kommer matpenger, som for tiden er, kr. 450,- for hel plass. Dette dekker alt av mat og drikke, frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid.

Ved å klikke HER kommer du direkte til siden du skal søke fra. 

Du trenger minID for å søke. Etter søknaden er sendt vil all informasjon komme til deg via mail.