Søknad om redusert betaling

Her finner du søknadsskjema for redusert betaling for barnehageåret 2016-2017.

Skriv ut skjema du finner i linken under. Fyll ut og legg ved nødvendig dokumentasjon. 

Søknaden sendes til:
HAMAR KOMMUNE
POSTBOKS 4063
2306 HAMAR

redusert betaling barnehage - søknadsskjema 2016-17 (3)