Satsningsområde 2018/19

For barnehageåret 2018/18 har vi valgt å ha fokus på kommunikasjon, språk og tekst. Vi jobber mye i grupper med mindre barn og legger tilrette for aktiviteter etter alder og modning i de ulike gruppene.

Rammeplan for barnehagens kom i ny utgave høsten 2017.

Vi jobbe tverrfalig i hverdagen og rammeplanens  fagområder er:

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse mat og helse

Kunst,kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknologi

Antall, rom og form

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

 

 All informasjon om årets tema og satsningsområde finner dere i årsplanen vår.