Aktiv dag for førskoleklubben

Her er førskoleklubben i full fart oppover klatreveggen på Espern.