Gruffalo

Bok kofferter og lek med konkreter er en viktig del av hverdagen i barnehagen. Her er det mye læring, undring, danning og ikke minst språklig utvikling. Spenningen er til å ta å føle på hos de minste. Blir musa tatt av Gruffalo denne gangen.